Privacybeleid | Tov Hazel Opslag N.V.

Algemeen

Tov Hazel Opslag N.V., gevestigd aan Coolsingel 104 te Rotterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Website: www.tov-hazel-opslag.nl
Adres: Coolsingel 104, 3011AG te Rotterdam

De Functionaris gegevens bescherming is te bereiken via opslag@tov-hazel.com

1. Persoonsgegevens die wij verwerken

Tov Hazel Opslag verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- K.v.k. gegevens en eventueel ingevoerde UBO verklaring

2. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze dienst heeft verzamelt geen gegevens van personen onder 16 jaar. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via opslag@tov-hazel.com dan verwijderen wij deze informatie.

3. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

THO (Tov Hazel Opslag) verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

-  Het afhandelen van uw betaling.
- Het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder.
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken.
- Om goederen en diensten te leveren.

4. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

THO bewaart uw persoonsgegevens zo lang dat nodig is in het kader van het doel waarvoor de informatie wordt verwerkt, of zo lang er een geldige reden is om uw persoonsgegevens te bewaren. Bijvoorbeeld om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, om geschillen op te lossen of om onze overeenkomsten ten uitvoer te leggen.
Uw registratiegegevens worden bewaard zo lang uw account bij THO actief is of voor zover nodig om u diensten te verlenen. Indien u ons wilt verzoeken uw  registratiegegevens niet meer te gebruiken om u diensten te verlenen, kunt u contact met ons opnemen op opslag@tov-hazel.nl.

5. Delen van persoonsgegevens met derden

We delen géén persoonsgegevens.

6. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door THO en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar opslag@tov-hazel.com. THO wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de
nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link.

7. Geautomatiseerde besluitvorming

Tov Hazel Opslag neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die aanzienlijke gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of systemen, zonder dat daar een medewerker van Tov Hazel Opslag tussen zit.

8. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Tov Hazel gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle  informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

9. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Tov Hazel neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en  ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via opslag@tov-hazel.com.

10. Wijzigingen

Tov Hazel Opslag N.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. Check daarom regelmatig de Privacyverklaring voor het privacy beleid van Tov Hazel Opslag N.V. Dit document is voor het laatst gewijzigd op: 18 mei 2018.

Copyright © Tov Hazel Opslag NV
Coolsingel 104
3011AG Rotterdam